Thứ 2, 04/12/2023 11:06 am
   CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH, THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP 5K : KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ *****    NGƯỜI DÂN TPHCM KHÔNG XẢ RÁC RA ĐƯỜNG VÀ KÊNH RẠCH, VÌ THÀNH PHỐ SẠCH VÀ GIẢM NGẬP NƯỚC *****

Văn bản Niêm yết

Công văn đề nghị công chức, cán bộ không chuyên trách khắc phục những hạn chế, thiếu sót sau khi thực hiện tự kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ISO năm 2023

Tin khác