Thứ 2, 04/12/2023 11:13 am
   CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH, THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP 5K : KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ *****    NGƯỜI DÂN TPHCM KHÔNG XẢ RÁC RA ĐƯỜNG VÀ KÊNH RẠCH, VÌ THÀNH PHỐ SẠCH VÀ GIẢM NGẬP NƯỚC *****

Văn bản Niêm yết

Công văn khác phục những tồn tại, hạn chế qua công tác kiểm tra, khảo sát của Tổ công tác Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Tin khác