Thứ 7, 13/04/2024 02:03 pm
   CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH, THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP 5K : KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ *****    NGƯỜI DÂN TPHCM KHÔNG XẢ RÁC RA ĐƯỜNG VÀ KÊNH RẠCH, VÌ THÀNH PHỐ SẠCH VÀ GIẢM NGẬP NƯỚC *****

Cải cách hành chính

GIAO BAN CHUYÊN ĐỀ ĐỀ ÁN 06 PHƯỜNG VỀ THU NHẬN VÀ KÍCH HOẠT ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC 2

Chiều 29/02/2024, UBND phường tổ chức giao ban chuyên Đề án 06 phường về thu nhận và kích hoạt định danh điện tử mức 2 nhằm nhận diện được các tồn tại, hạn chế, giải pháp đặt ra trong việc hoàn thành chỉ tiêu thực hiện chiến dịch cấp và kích hoạt định danh điện tử. Công tác triển khai, thực hiện các biện pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết cấp Căn cước công dân, mã số định danh cá nhân đối với các trường hợp nhân khẩu đặc biệt đang cư trú trên địa bàn. Đến dự có các đồng chí: Trần Văn Tư, Đội phó Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an quận; Lê Minh Nhựt, Bí thư Đảng ủy phường; Lê Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường; Đồng chí Phạm Hồng Phúc, Trưởng Công an phường; Hà Anh Tuấn, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, thành viên Ban chỉ đạo Đề án 06 phường, thành viên Tổ Đề án 06 khu phố và lực lượng cảnh sát khu vực,…

Đồng chí Lê Minh Nhựt, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp giao ban chuyên đề Đề án 06

Tại cuộc họp giao ban, đồng chí Phạm Hồng Phúc, Trưởng Công an phường, thường trực Ban chỉ đạo Đề án 06 phường báo cáo kết quả thu nhận và kích hoạt định danh điện tử mức 2 đến nay còn 6000 trường hợp chưa kích hoạt, đã gửi hơn 2000 trường hợp không thể kích hoạt cho Công an quận bỏ ra khỏi chỉ tiêu, còn hơn khoảng 3000 trường hợp phường phải đẩy mạnh kích hoạt để phường thoát nhóm thấp nhất quận Bình Tân. Qua công tác giải quyết cư trú, cấp CCCD và định danh cá nhân cho các nhân khẩu đặc biệt gặp phải một số khó khăn vướng mắc nhất là người dân sống di cư tự do nhiều nơi nên không nhớ rõ quá trình cư trú; tường trình không cụ thể gây khó khăn cho công tác xác minh. Ngoài ra công tác xác minh phải gửi nhiều nơi, phải gửi xác minh trích lục tàng thư hộ khẩu gốc. Hiện người dân chỉ ở trọ, chủ nhà không đồng ý bảo lãnh nhập khẩu nên không thể nhập hộ khẩu và làm CCCD gắn chip điện tử.

Tại cuộc họp các đồng chí Trưởng khu phố và cảnh sát khu vực đã thảo luận về khó khăn, hạn chế và đưa ra các giải pháp, phương hướng thực hiện để tháo gỡ khó khăn nâng tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử trong tháng 3 năm 2024. Qua đó, đồng chí Phạm Hồng Phúc chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực phối hợp với Trưởng 10 khu phố rà soát, đi đến từng nhà vận động người dân thực hiện kích hoạt định danh điện tử phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trong 02 tuần từ ngày 01/03/2024 đến ngày 15/03/2024.

Quang cảnh cuộc họp giao ban chuyên đề

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lê Minh Nhựt yêu cầu toàn hệ thống chính trị phường trong đó Đảng ủy, Bí thư chi bộ khu phố chỉ đạo phường, Công an phường, các đoàn thể phường và Trưởng 10 khu phố phải tập trung quyết liệt đi từng nhà để vận động, hướng dẫn người dân thực hiện kích hoạt nhất là người già, người đi lại khó khăn.

Đồng chí Lê Văn Hiền tiếp thu ý kiến chỉ đạo đồng chí Lê Minh Nhựt và kết luận cuộc họp giao ban chuyên đề trong đó đề nghị Công an phường chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực là nòng cốt, phối hợp trưởng khu phố, Tổ đề án 06 khu phố đến tận nhà để vận động, hướng dẫn người dân thực hiện kích hoạt, đối với các trường hợp không thực hiện kích hoạt đề nghị lập biên bản tiếp xúc, có đủ hồ sơ pháp lý làm căn cứ để Đảng ủy-Ủy ban nhân dân phường báo cáo đề xuất Quận, thực hiện hoàn thành tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử mức 2 đến ngày 15/03/2024./.  

Tin khác