Thứ 7, 13/07/2024 01:56 am
CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH, THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP 5K : KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ *****    NGƯỜI DÂN TPHCM KHÔNG XẢ RÁC RA ĐƯỜNG VÀ KÊNH RẠCH, VÌ THÀNH PHỐ SẠCH VÀ GIẢM NGẬP NƯỚC *****

Cải cách hành chính

GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

1. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN:

Dịch vụ công trực tuyến: Theo khoản 5 Điều 3 Nghị định 42/2022/NĐ-CP thì dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là gì?

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

– Đáp ứng các yêu cầu của dịch vụ công trực tuyến mức độ 2;

– Các biểu mẫu của dịch vụ được cung cấp đầy đủ dưới dạng biểu mẫu điện tử tương tác để người sử dụng thực hiện được việc khai báo thông tin, cung cấp các tài liệu liên quan (nếu có) dưới dạng tệp tin điện tử đính kèm và gửi hồ sơ trực tuyến tới cơ quan cung cấp dịch vụ;

– Hồ sơ hành chính điện tử được sắp xếp, tổ chức, lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của ứng dụng dịch vụ công trực tuyến để bảo đảm khả năng xử lý, tra cứu, thống kê, tổng hợp, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu của các hệ thống ứng dụng liên quan;

– Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng;

– Việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan cung cấp dịch vụ hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

– Đáp ứng các yêu cầu của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3;

– Cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến để người sử dụng thực hiện được ngay việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) qua môi trường mạng;

– Việc trả kết quả cho người sử dụng có thể được thực hiện trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp. Kết quả dưới dạng điện tử của dịch vụ công trực tuyến có giá trị pháp lý như đối với kết quả truyền thống theo quy định về kết quả điện tử của cơ quan chuyên ngành.

Việc trả kết quả trực tuyến được thực hiện theo sự thống nhất của người sử dụng và cơ quan cung cấp dịch vụ qua một hoặc nhiều hình thức sau: thông báo trên cổng thông tin điện tử có dịch vụ công trực tuyến; gửi qua chức năng trả kết quả của dịch vụ công trực tuyến; gửi qua thư điện tử của người sử dụng. Khuyến khích gửi kết quả qua các kênh giao tiếp điện tử khác như: tin nhắn trên điện thoại di động, dịch vụ trao đổi thông tin trên mạng.

Thuận lợi khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến:

* Đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo liên thông, công khai minh bạch thông tin quá trình giải quyết các thủ tục hành chính

* Đăng ký hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, tra cứu thông tin về thủ tục, tình trạng hồ sơ nhanh chóng,

* Thủ tục đơn giản, thuận tiện, hồ sơ được nộp đến cơ quan nhà nước trên máy tính hoặc trên thiết bị di động có kết nối internet.

* Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm giấy tờ, giảm công sức và thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí của công dân, doanh nghiệp

2. THỰC HIỆN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH:

Bưu điện Việt Nam là đơn vị duy nhất được Nhà nước giao quản lý và khai thác mạng lưới bưu chính công ích từ Trung Ương đến các xã, phường.

Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện, chắc chắn Quý khách hàng sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí, thời gian chờ đợi, đi lại.

Bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ khách hàng, thu hộ tiền phí/lệ phí liên quan đến hồ sơ (nếu có) và chuyển nộp cho cơ quan hành chính.

Thay mặt khách hàng nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính và phát trả đến địa chỉ khách hàng. Thu hộ tiền phí/ lệ phí liên quan đến hồ sơ (nếu có).

GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ

CƯỚC CHUYỂN PHÁT (không chịu thuế GTGT)

Giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

Giá cước dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

Tin khác