Thứ 7, 13/07/2024 01:02 am
CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH, THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP 5K : KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ *****    NGƯỜI DÂN TPHCM KHÔNG XẢ RÁC RA ĐƯỜNG VÀ KÊNH RẠCH, VÌ THÀNH PHỐ SẠCH VÀ GIẢM NGẬP NƯỚC *****

Lực lượng Vũ trang

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ PHƯỜNG TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2021

Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Bình Trị Đông A tổ chức vận động và đưa công dân (số đã qua sơ tuyển tại phường) đến địa điểm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021. Tổng số công dân được gọi khám sức khỏe là 131 công dân (trong đó có 01 đảng viên chính thức), số công dân trực tiếp đến khám là 131 công dân, đạt 100% so với lệnh phát.

Thông qua công tác khám sức khỏe, tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 để lập thủ tục đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận phát lệnh gọi nhập ngũ năm 2021. Đa số công dân được điều động khám sức khỏe đều có đạo đức tốt, lai lịch chính trị cơ bản, rõ ràng và trên tinh thần sẵn sàng nhập ngũ.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Bình Trị Đông A tổ chức vận động và đưa công dân (số đã qua sơ tuyển tại phường) đến địa điểm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021

THANH LÂM

Tin khác