Thứ 7, 13/04/2024 01:46 pm
   CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH, THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP 5K : KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ *****    NGƯỜI DÂN TPHCM KHÔNG XẢ RÁC RA ĐƯỜNG VÀ KÊNH RẠCH, VÌ THÀNH PHỐ SẠCH VÀ GIẢM NGẬP NƯỚC *****

Kinh tế - Chính trị

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2023

Chiều ngày 29/12/2022, tại Hội trường Ủy Ban nhân dân Phường Bình Trị Đông A, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Phường và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2023, nhằm kiểm điểm Nghị quyết đề ra năm 2022, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2023.

Cán bộ Công chức, người lao động Phường Bình Trị Đông A tại Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2023

Tham dự Hội nghị có Bà Lê Thị Kim Loan – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường; Ông Nguyễn Ngọc Toàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường; Ông Hà Anh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường và toàn thể công chức và người lao động đang công tác Ủy ban Nhân dân Phường Bình Trị Đông A. Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 02 đại biểu: Ông Nguyễn Ngọc Toàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường; ông Huỳnh Thanh Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường, Chủ tịch Công đoàn và thư ký gồm 01 đại biểu: Bà Phan Thị Cẩm Loan – Công chức Tư Pháp Phường.

Bà Phạm Thị Hoa – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Phường thông qua Báo cáo kiểm điểm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022, chương trình hoạt động năm 2023; Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2022 và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2023 giữa Ủy ban Nhân dân Phường và Công đoàn Cơ sở Phường Bình Trị Đông A. Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2023 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Bà Lê Thị Kim Loan – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Ông Hà Anh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường chứng kiến Lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2023 giữa Ủy ban Nhân dân Phường và Công đoàn Cơ sở Phường Bình Trị Đông A

Phát biểu bế mạc Hội nghị, bà Lê Thị Kim Loan – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường đề nghị toàn thể công chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2023.

Tin/Ảnh: Hoàng Đình

Tin khác