Thứ 7, 13/04/2024 01:33 pm
   CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH, THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP 5K : KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ *****    NGƯỜI DÂN TPHCM KHÔNG XẢ RÁC RA ĐƯỜNG VÀ KÊNH RẠCH, VÌ THÀNH PHỐ SẠCH VÀ GIẢM NGẬP NƯỚC *****

Bản tin Phường

HỘI NGHỊ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-HĐND NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Ngày 30-3, Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông A tổ chức Hội nghị thông tin về Nghị Quyết 11/NQ-HDND ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành Phố. Tham dự cuộc họp có sự tham dự của Ban điều hành 10 khu phố, Ban điều hành 181 tổ dân phố và người dân trên địa bàn phường tham dự với số lượng hơn 150 người tham dự.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Ngọc Toàn chủ trì Hội nghị

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Ngọc Toàn cho biết trọng tâm của cuộc họp này là thông tin về Nghị Quyết 11/NQ-HDND ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành Phố với các nội dung:

Công bố Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về sắp xếp khu phố trên địa bàn Phường Bình Trị Đông A, đồng thời công bố và ra mắt nhân sự khu phố mới để thực hiện vừa đảm bảo đúng quy định pháp luật vừa gắn với kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo quy mô tổ chức dưới phường đúng quy định của Trung ương, chỉ còn một cấp là khu phố.

Kịp thời tổ chức khu phố nề nếp, ổn định để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phong trào do Ủy ban nhân dân các cấp triển khai; đồng thời tiếp tục cùng với chính quyền địa phương giữ gìn an ninh, trật tự, chăm lo cho Nhân dân, qua đó phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện sắp xếp khu phố, tổ dân phố nhằm rút ra những mặt làm được để tiếp tục phát huy, khắc phục những hạn chế, tồn tại và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư tại địa phương.

Công tác tổng kết, đánh giá công tác sắp xếp khu phố, tổ dân phố, tổ nhân dân kết hợp hoạt động tri ân, công tác khen thưởng được thực hiện tại phường; quận đảm bảo nghiêm túc, thực chất, tránh hình thức, tiết kiệm, đúng yêu cầu.

Kết thúc Hội nghị là phần giới thiệu ranh giới của 28 khu phố mới theo bản đồ địa chính phường của đồng chí Chủ tịch UBND phường.

Quang cảnh Hội nghị
Tin khác