Thứ 4, 22/05/2024 02:40 am
CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH, THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP 5K : KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ *****    NGƯỜI DÂN TPHCM KHÔNG XẢ RÁC RA ĐƯỜNG VÀ KÊNH RẠCH, VÌ THÀNH PHỐ SẠCH VÀ GIẢM NGẬP NƯỚC *****

Lực lượng Vũ trang

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2021

Thực hiện Hướng dẫn số 135/HD.NVQS ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Bình Tân về tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường năm 2021.

Vào ngày 02 tháng 3 năm 2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Bình Trị Đông A tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, qua đó rút ra những điểm mạnh, yếu làm cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong những năm tiếp theo.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, có các đồng chí: Lê Minh Nhựt, Bí thu Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND/Chủ tịch HĐ.NVQS phường; Nguyễn Văn Dũng, CHT/Phó chủ tịch TT HĐ.NVQS phường, cùng toàn thể Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường, các khu phố và các gia đình có con em nhập ngũ năm 2021. Năm 2021, phường giao quân cho quận 27/21 công dân, đạt 128%, công dân chính thức lên đường nhập ngũ là 22 công dân; nhập ngũ Công an 06/05 công dân, đạt 120%. Tặng tiền và quà cho công dân nhập ngũ 2.500.000đ/công dân (gồm phường và khu phố). Dự kiến đến ngày thăm chiến sỹ mới tại các đơn vị, tặng 1.000.000đ/quân nhân.

Tin khác