Thứ 7, 13/07/2024 12:52 am
CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH, THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP 5K : KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ *****    NGƯỜI DÂN TPHCM KHÔNG XẢ RÁC RA ĐƯỜNG VÀ KÊNH RẠCH, VÌ THÀNH PHỐ SẠCH VÀ GIẢM NGẬP NƯỚC *****

Thủ tục Trực tuyến

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 LĨNH VỰC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, ĐƯỜNG BỘ, HẠ TẦNG KỸ THUẬT, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Tin khác