LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Hình ẢnhHọ TênChức vụEmailSố điện thoại
Nguyễn Ngọc ToànPhó Bí thư Đảng ủy Phường
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường
0938.996.977
Huỳnh Thanh PhongĐảng ủy viên
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường
0918.295.995
KhuyếtPhó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường