Thứ 4, 22/05/2024 01:53 am
CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH, THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP 5K : KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ *****    NGƯỜI DÂN TPHCM KHÔNG XẢ RÁC RA ĐƯỜNG VÀ KÊNH RẠCH, VÌ THÀNH PHỐ SẠCH VÀ GIẢM NGẬP NƯỚC *****

Bản tin Phường

SỔ TAY HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

(Thủ tục Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng; Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội; Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng)

PHẦN 1: Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng:

Bước 1: Vào Google → https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn

Bước 2: chọn Dịch vụ công trực tuyến

Bước 3: chọn Đăng nhập hoặc Đăng ký

+ Trường hợp chưa đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công của quốc gia hoặc chưa đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2): chọn đăng ký

Chọn phương thức đăng ký → chọn Thuê bao di động/Bảo hiểm xã hội/Bộ Công an

Điền các thông tin theo yêu cầu và chọn Đăng ký.

Nhập mã OTP được gửi về điện thoại.

+ Trường hợp đã đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công của quốc gia hoặc đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2): chọn đăng nhập

Nhập từ khóa tìm kiếm: hỏa táng → bấm tìm kiếm → bấm nộp trực tuyến

Chọn cơ quan thực hiện: quận/huyện → Đơn vị thực hiện → chọn đồng ý

Nhập các nội dung theo yêu cầu → Chọn tiếp tục

Trong mục Đính kèm giấy tờ → chọn tập tin (chụp hình) → bấm tiếp tục

Đánh dấu vào ô “Tôi chắc chắn rằng các thông tin khai báo trên là đúng sự thật và đồng ý chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên”→ nhập mã xác thực → Bấm nộp hồ sơ

Bấm Đồng ý

PHẦN 2: Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội:

Bước 1: Vào Google → https://dichvucong.gov.vn

Bước 2: chọn Dịch vụ công trực tuyến

Bước 3: chọn Đăng nhập hoặc Đăng ký

+ Trường hợp chưa đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công của quốc gia hoặc chưa đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2): chọn đăng ký

Chọn phương thức đăng ký → chọn Thuê bao di động/Bảo hiểm xã hội/Bộ Công an

Điền các thông tin theo yêu cầu và chọn Đăng ký.

Nhập mã OTP được gửi về điện thoại.

Tạo mật khẩu đăng nhập và xác nhận mật khẩu.+ Trường hợp đã đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công của quốc gia hoặc đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2): chọn đăng nhập

Chọn loại tài khoản bạn muốn sử dụng đăng nhập: Tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia/Tải khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an

– Nếu chọn Tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia:

Điền các thông tin theo yêu cầu → bấm Đăng nhập

– Nếu chọn Tải khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an:

Điền tên đăng nhập → nhập mật khẩu → bấm Đăng nhập

Nhập mã OTP được gửi về điện thoại. Bước 4:

Chọn Dịch vụ công trực tuyến → chọn cơ quan thực hiện: bấm Tỉnh/Thành phố → chọn UBND thành phố Hồ Chí Minh → nhập từ khóa tìm kiếm dịch vụ công trực tuyến “chi phí mai táng” → bấm tìm kiếm

Bấm Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

Chọn cơ quan thực hiện: chọn Tỉnh/Thành phố → chọn Thành phố Hồ Chí Minh → chọn Quận/Huyện → chọn quận Bình Tân→ chọn phường Bình Trị Đông A → bấm đồng ý

Bấm nộp trực tuyến

Bấm nộp hồ sơ trực tuyến

Chọn cơ quan thực hiện → chọn đơn vị thực hiện → Bấm đồng ý

Điền các thông tin theo yêu cầu → bấm tiếp tục

Trong mục Đính kèm giấy tờ → chọn tập tin (chụp hình) → bấm tiếp tục

Đánh dấu vào ô “Tôi chắc chắn rằng các thông tin khai báo trên là đúng sự thật và đồng ý chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên”→ nhập mã xác thực → Bấm nộp hồ sơ

Chụp hình hoặc ghi lại mã số hồ sơ

Chọn đồng ý

PHẦN 3: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng:

Bước 1: Vào Google → https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn

Bước 2: chọn Dịch vụ công trực tuyến

Bước 3: chọn Đăng nhập hoặc Đăng ký

+ Trường hợp chưa đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công của quốc gia hoặc chưa đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2): chọn đăng ký

Chọn phương thức đăng ký → chọn Thuê bao di động/Bảo hiểm xã hội/Bộ Công an

Điền các thông tin theo yêu cầu và chọn Đăng ký.

Nhập mã OTP được gửi về điện thoại.

Tạo mật khẩu đăng nhập và xác nhận mật khẩu.+ Trường hợp đã đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công của quốc gia hoặc đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2): chọn đăng nhập

Chọn loại tài khoản bạn muốn sử dụng đăng nhập: Tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia/Tải khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an

– Nếu chọn Tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia:

Điền các thông tin theo yêu cầu → bấm Đăng nhập

– Nếu chọn Tải khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an:

Điền tên đăng nhập → nhập mật khẩu → bấm Đăng nhập

Nhập mã OTP được gửi về điện thoại.

Bước 4:

Chọn Dịch vụ công trực tuyến → nhập từ khóa tìm kiếm dịch vụ công trực tuyến  “trợ cấp xã hội” → bấm tìm kiếm

Chọn Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng → bấm nộp trực tuyến

Chọn cơ quan thực hiện: chọn Quận/Huyện → chọn quận Bình Tân→ chọn phường Bình Trị Đông A → bấm đồng ý

Nhập thông tin theo yêu cầu → Bấm tiếp tục

Trong mục Đính kèm giấy tờ → chọn tập tin (chụp hình) → bấm tiếp tục

Đánh dấu vào ô “Tôi chắc chắn rằng các thông tin khai báo trên là đúng sự thật và đồng ý chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên”→ nhập mã xác thực → Bấm nộp hồ sơ

Tin khác