Thứ 4, 22/05/2024 03:49 am
CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH, THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP 5K : KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ *****    NGƯỜI DÂN TPHCM KHÔNG XẢ RÁC RA ĐƯỜNG VÀ KÊNH RẠCH, VÌ THÀNH PHỐ SẠCH VÀ GIẢM NGẬP NƯỚC *****

Kinh tế - Chính trị

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ TÍN NHIỆM CỦA CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP VÀ LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ TÍN NHIỆM CỦA CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ VÀ NƠI CÔNG TÁC, NƠI LÀM VIỆC (NẾU CÓ) CỦA NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường đã ban hành kế hoạch số 42/ KH-MTTQ-BTT ngày 25 tháng 3 năm 2021 về Tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác, nơi làm việc (nếu có) của người tự ứng cử nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 03 và 4 tháng 4 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú của 01 ứng cử HĐND Thành phố, 02 ững cử HĐND cấp xã; cụ thể:

+ Ứng cử HĐND xã vĩnh lộc A là bà Nguyễn Thanh Xuân – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Phượng Hồng; ứng cử HĐND xã Đa Phước huyện Bình Chánh ông Nguyễn Duy Linh – Phó hiệu trưởng trường THCS Đa Phước. 2 người đều ở khu phố 1, hội nghị có 72 người dự, có 07 ý kiến; kết quả biểu quyết tín nhiệm 100%. Hội nghị tổ chức tại số 856, đường tỉnh lộ 10, khu phố 1

+ Ứng cử HĐND TP ông Huỳnh Thanh Hùng- UV BTV Quận ủy Bình Tân, PCT TT HĐND Quận, Bí thư đảng uỷ cơ quan chính quyền ở khu phố 8, hội nghị có 71 người dự, có 03 ý kiến; kết quả biểu quyết tín nhiệm 100%. Hội nghị tổ chức tại số 1009, đường tỉnh lộ Hương lộ 2 khu phố 8.

Đồng chí Huỳnh Thanh Hùng – – UV BTV Quận ủy Bình Tân, PCT TT HĐND Quận (Áo trắng, giữa) tiếp xúc cử tri
tại Khu phố 8, Phường Bình Trị Đông A

XUÂN SANG

Tin khác