Thứ 7, 13/07/2024 12:23 am
CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH, THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP 5K : KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ *****    NGƯỜI DÂN TPHCM KHÔNG XẢ RÁC RA ĐƯỜNG VÀ KÊNH RẠCH, VÌ THÀNH PHỐ SẠCH VÀ GIẢM NGẬP NƯỚC *****

Cải cách hành chính

TỔ XUNG KÍCH CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA KHU PHỐ 20 PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG A TỔ CHỨC CẤP CHỮ KÝ SỐ CHO NGƯỜI DÂN TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN KHU PHỐ

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện cấp chữ ký số đạt chỉ tiêu năm 2024 và góp phần đẩy mạnh phát triển xã hội số, phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân, đáp ứng nhu cầu trong việc thực hiện các giao dịch điện tử. Sáng ngày 12/6/2024, thực hiện Kế hoạch phối hợp số 133/KHPH-KDV-MTTQ ngày 23 tháng 5 năm 2024 cảu Khối dân vận – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường về phối hợp thực hiện cao điểm cấp chữ ký số trên địa bàn phường Bình Trị Đông A năm 2024, Tổ xung kích chuyển đổi số của khu phố 20 phường Bình Trị Đông A phối hợp với Công ty Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh (VNPT) hướng dẫn đăng ký và cấp chữ ký số cho người dân tại địa điểm 1109 Hương Lộ 2. Trong buổi đầu ra quân, Tổ xung kích đã vận động được hơn 50 người dân tham dự và thực hiện kích hoạt, cấp chữ ký số tuy số lượng chưa nhiều nhưng là tiền đề và kinh nghiệm để Tổ xung kích khu phố tiếp tục vận động người dân từ 15 tuổi thực hiện đăng ký chữ ký số theo chỉ tiêu được giao.

Hoàng An

Tin khác