Thứ 7, 13/07/2024 01:15 am
CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH, THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP 5K : KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ *****    NGƯỜI DÂN TPHCM KHÔNG XẢ RÁC RA ĐƯỜNG VÀ KÊNH RẠCH, VÌ THÀNH PHỐ SẠCH VÀ GIẢM NGẬP NƯỚC *****

Cải cách hành chính

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG A THỰC HIỆN KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân khi liên hệ Ủy ban nhân dân phường thực hiện các thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, công khai, minh bạch nhằm phát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Thông qua kết quả khảo sát, Ủy ban nhân dân phường biết được thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đối với người dân trên địa bàn phường. Qua đó, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường sẽ điều chỉnh thái độ phục vụ của cán bộ, công chức và có những giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn.

Việc khảo sát sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước được thực hiện dưới các hình thức sau:

– Phát phiếu khảo sát trực tiếp.

– Khảo sát tại kiosk được trang bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

– Quét mã QR code.

Ngọc Thạch

Tin khác