Thứ 6, 12/07/2024 11:20 pm
CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH, THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP 5K : KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ *****    NGƯỜI DÂN TPHCM KHÔNG XẢ RÁC RA ĐƯỜNG VÀ KÊNH RẠCH, VÌ THÀNH PHỐ SẠCH VÀ GIẢM NGẬP NƯỚC *****

Giáo dục - Y tế

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHỐI HỢP TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG A TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO CỘNG TÁC VIÊN SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH SỞI VÀ CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM KHÁC

Phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng là một chỉ tiêu mới trong chương trình chăm sóc sức khỏe Quốc gia. Nhiệm vụ của cộng tác viên sức khỏe cộng đồng gồm: Hỗ trợ Trạm y tế phường, xã, thị trấn thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng như: Truyền thông, vận động người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe, dinh dưỡng, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm…; lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người dân và chuyển thông tin về trạm y tế phường, xã, thị trấn các vấn đề liên quan sức khỏe cộng đồng; tham gia các cuộc khảo sát về sức khỏe cộng đồng, giám sát các điểm nguy cơ dịch bệnh; thực hiện các hoạt động khác của chương trình sức khỏe như rà soát, cập nhật danh sách các đối tượng cần quản lý, gửi thư mời, dẫn đường…

Vì vậy việc tập huấn cho cộng tác viên có vai trò rất quan trọng, giúp cập nhật, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng truyền thông, giúp CTV hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả cao trong công việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ngày 14/06/2024, tại Hội trường UBND phường Bình Trị Đông A đã diễn ra buổi tập huấn công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống bệnh sởi và các bệnh truyền nhiễm khác; đồng thời triển khai một số chương trình chăm sóc sức khỏe năm 2024 như tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, khám sức khỏe người cao tuổi…cho đội ngũ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn phường.

Tin khác